Psykoterapi, rådgivning og behandling af ældre mennesker

 • Individuel- og gruppeterapi i forbindelse med almindelige menneskelige problemstillinger, tab, sorg, krise, eksistentielle problemstillinger, angst, depression etc.
 • Støtte i forbindelse med at tilpasse sig livet med kroniske lidelser, smertetilstande etc.

 Inden for demensområdet

 • Samtaler med demensramte, herunder sorg- og krisebehandling
 • Samtaler med pårørende til mennesker med demens, herunder sorg- og krisebehandling
 • Undervisningstiltag i forhold til mennesker med demens, pårørende og sundhedspersonale
 • Psykologisk funktionsvurdering / demensudredning
 • Gerontopsykologisk vurdering og kortlægning ved planlægning af skræddersyning af tilbud og tiltag over for mennesker med demens
 • Supervision af sundhedspersonale på plejehjem, i demensenheder, i hjemmeplejen etc.
 • Samtaleforløb med sundhedspersonale, der har brug for at få en voldsom, arbejdsrelateret hændelse talt igennem, så de igen kan løfte udfordrende opgaver. Enten individuelt eller i grupper.

Samtaleforløb og rådgivning til medarbejdere og ledere indenfor ældreområdet

 • Individuelle samtaleforløb med plejepersonale, særligt i forhold til belastning, sorg, krise, stress, fyring, depression, angst
 • sparring til ledelse i forhold til eksempelvis medarbejderkonflikter/organisatoriske forandringer /fyringer /arbejdstilrettelæggelse for tilbagevenden af sygemeldt medarbejder /ledelsesstil /personlig udvikling/stressforebyggelse

Supervision, undervisning og formidling

 • Supervision af personale på plejehjem, demensenheder, hjemmeplejen, hospitaler etc.
 • Undervisning af personale på plejehjem, demensenheder, hjemmeplejen,  hospitaler etc.
 • Undervisning ved institutioner for formel videreuddannelse af personale inden for ældresektoren
 • Undervisning af psykologer indenfor andre specialer
 • Undervisning af psykologer med henblik på specialisering indenfor gerontopsykologi