Hvordan arbejder vi

Ældrepsykologisk Klinik er et arbejdsfællesskab, hvor vi er flere selvstændige psykologer med hver vores kompetencer.

I Ældrepsykologisk Klinik arbejder vi med alle typer af opgaver, der dækker området fra den raske ældre med eksistentielle udfordringer til den svækkede ældre og de udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet hermed. Vi arbejder med såvel den direkte kontakt ved samtaleforløb som den indirekte kontakt med supervision til kommunale institutioner.

Ældre mennesker er ikke en ensartet gruppe. De fleste ældre klarer sig selv udmærket, men kan ved tab og større livsudfordringer kortvarigt have behov for at tale med en psykolog.

Men nogle ældre befinder sig på en glidebane, hvor deres funktionsevne gradvis nedsættes. Det sker, at ældre rammes af kronisk sygdom og i stigende grad får brug for hjælp. og det sker, at ellers velfungerende ældre brat rammes af en sygdom, hvor de går fra at være selvhjulpne til at have behov for hjælp.

Mennesker, der rammes af demens, og deres pårørende samt deprimerede ældre er blandt dem, der kræver specielle indsatser. Ofte er det meget komplekse problemer man skal forholde sig til, ikke mindst af psykologisk art.

Vi arbejder ikke ud fra en bestemt referenceramme men forsøger at vælge den metode, der bedst passer til den enkeltes problemstilling .

Psykologerne i Ældrepsykologisk Klinik har mange års erfaring indenfor ældreområdet. Vi har hver især særlige kompetencer og har desuden et landsdækkende netværk, hvor vi vil kunne henvise til andre psykologer på området, måske med netop den kompetence du efterspørger og måske lidt tættere på din bopæl.