Beskrivelse af Anna

Autoriseret psykolog

Specialist og supervisor i gerontopsykologi 
Specialpsykolog i psykiatri 
3-årig psykoterapeutisk uddannelse i ISTDP

Medlem af Dansk Psykologforening

Jeg er psykolog fra Århus Universitet i 1991 og har specialiseret mig i gerontopsykologi. Jeg har arbejdet indenfor ældreområdet og psykiatri siden 1992. Jeg er autoriseret, specialist og supervisor i gerontopsykologi. Gennem årene har jeg især været optaget af, hvordan man kan tilgodese behov for kommunikation og omsorg hos mennesker med en demenssygdom og opretholde en helhedsforståelse, der manifesterer sig som god kontakt og omsorg gennem hele demensforløbet.

Ældrepsykolog Anna Aamand
Jeg tilbyder psykoterapi og samtaleforløb til ældre, der ønsker at få hjælp til at  komme igennem svære belastninger og eksistentielle udfordringer, kriser, tab og depression / angst tilstande. Det er min opfattelse, at de fleste ældre mennesker gennem livet har fundet mange og nyttige måder at løse de livsopgaver, de har stået med. Når man alligevel kommer ud for hændelser, der overstiger den måde, man før har håndteret sin tilværelse på, kan det være nødvendigt at få vendt problemerne hos en psykolog.

På den måde kan man få hjælp til en særlig stor udfordring og bagefter have en oplevelse af at have klaret en ellers uoverskuelig situation.

Jeg har stor erfaring med samtaleforløb med pårørende til mennesker med demens. Her søger jeg både at give støtte til kommunikation med deres demente pårørende og at støtte den pårørende selv.

Min foretrukne psykoterapeutiske reference er Intensiv korttids dynamisk psykoterapi.

Jeg har særlig erfaring med supervision til plejepersonale i kommuner og regioner i forhold til at skræddersy forståelsen og dermed tilbuddet til det svært demente menneske  på plejehjem og i hjemmepleje, hvor adfærden efterhånden er blevet en udfordring for plejepersonale og pårørende.

Jeg tilbyder også samtaleforløb med plejepersonale, der har brug for at få en voldsom, arbejdsrelateret hændelse talt igennem, så de igen kan løfte udfordrende opgaver. Enten individuelt eller i grupper.

Jeg tilbyder undervisning og temadage i emner indenfor gerontopsykologi, gerontopsykiatri og psykisk arbejdsmiljø. Med særlig kompetence indenfor temaerne: demenssygdommenes psykiatri, livshistoriens betydning, normal aldring, demensprofiler, sekvenspleje ved svær demens og kommunikation / præ-terapi overfor mennesker med svær demens, kriser hos ældre og endelig psykisk arbejdsmiljø.

Jeg kan kontaktes tirsdage og onsdage  telefonisk , hvor der kan træffes aftaler.  Jeg er desuden tilknyttet Center for Livskvalitet i Aarhus Kommune med supervisionsopgaver til yngre psykologkolleger, der har samtaler med ældre borgere og praksisnær rådgivning til sundhedspersonale.