Vi kommer også til dig/Jer

Ældrepsykologisk klinik er en murstensløs klinik, hvilket betyder, at vi primært kommer til dig/Jer. Vi har mange opgaver i de kommuner, hvor der er op til ca. 100 kms afstand.

Individuelle vurderinger og samtaleforløb kan også aftales i eget hjem. Større opgaver som tema- og undervisningsdage løser vi gerne landsdækkende. Spørg evt. ved behov!

Alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt for jer, kan der i forhold til kørsel afregnes enten efter statens kilometertakst eller udregnes efter afstanden i tid.

Vi har et godt netværk til andre psykologer indenfor ældreområdet og vil evt., hvor afstand eller opgaveindhold taler for det, kunne henvise til andre psykologer.