Psykolog for ældre

Ældrepsykologisk Klinik er et arbejdsfællesskab af selvstændige psykologer.

I Ældrepsykologisk Klinik arbejder vi med alle typer af opgaver, der dækker området fra den raske ældre med eksistentielle udfordringer til den svækkede ældre og de udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet hermed.

Vi arbejder med såvel den direkte kontakt ved samtaleforløb som den indirekte kontakt med supervision til kommunale institutioner.

Klik her hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder